Полірувальні головки з натурального фетру

Наша компанія освоїла виробництво високоякісних фетрових шліфувальних полірувальних головок. Головки мають зовнішній діаметр 32мм, висоту 20мм і закріплені на довгому анодованому стрижні довжиною 70мм.

Наші полірувальні головки характеризуються високою якістю застосовуваного матеріалу і широким спектром застосування. Так, полірувальна голівка із застосуванням спеціальної полірувальної пасти дозволяє отримати дзеркальну поверхню, яка не може бути отримана іншими видами полірувального інструменту. Наприклад, всередині отвору або невеликого діаметру труби, в місці стикування профільних матеріалів.

Основною особливістю високих результатів полірування є високощільний фетр, вироблений з високою глибиною очищення від більш щільних видів вовни та сторонніх предметів. Висока щільність фетру не єдина особливість, яка вигідно відрізняє наші шліфувальні полірувальні головки від конкурентів. Щільність фетру рівномірна при будь-якій глибині всередині структури матеріалу.

Важливим параметром, що дозволяє якісно обробити поверхню, є швидкість обертання головки – вона не повинна перевищувати 10м/с. При більш високій швидкості полірувальна паста не може втриматися на поверхні головки і це буде вести до перевитрати пасти, горіння поверхні головки, нерівномірності полірування і “артефактам” на оброблюваному матеріалі.

Головки доцільно застосовувати при невеликих площах обробки зі складним рельєфом. Для великих поверхонь полірування рекомендується використовувати полірувальні круги більшого діаметру і, відповідно, більшою поверхнею контакту.

На додаток можна сказати, що конструкція полірувальної фетрової головки дозволяє працювати як торцем, так і площиною, а довгий штифт дозволяє дістатися у важкодоступні місця полірування, забезпечуючи надійну фіксацію шліфувальної головки на інструменті.

Наша компания освоила производство высококачественных войлочных шлифовальных полировальных головок. Головки имеют внешний диаметр 32мм, высоту 20мм и закреплены на длинном анодированном стержне длинной 70мм.

Наши полировальные головки характеризуются высоким качеством применяемого материала и широким спектром применения. Так, полировальная головка с применением специальной полировальной пасты позволяет получить зеркальную поверхность, которая не может быть получена другими видами полировального инструмента. К примеру, внутри отверстия или небольшого диаметра трубы, в месте состыковки профильных материалов.

Основной особенностью высоких результатов полировки является высокоплотный войлок, производимый с высокой глубиной очистки от более плотных видов шерсти и сторонних предметов. Высокая плотность войлока не единственная особенность, которая выгодно отличает наши шлифовальные полировальные головки от конкурентов. Плотность войлока равномерна при любой глубине внутри структуры материала.

Важным параметром, позволяющим качественно обработать поверхность, является скорость вращения головки - она не должна превышать 10м/с. При более высокой скорости полировальная паста не может удержаться на поверхности головки и это будет вести к перерасходу пасты, горению поверхности головки, неравномерности полировки и "артефактам" на обрабатываемом материале.

Головки целесообразно применять при небольших площадях обработки со сложным рельефом. Для больших поверхностей полировки рекомендуется использовать полировальные круги большего диаметра и, соответственно, большей поверхностью контакта.

В дополнение можно сказать, что конструкция полировальной войлочной головки позволяет работать как торцом, так и плоскостью, а длинный штифт позволяет добраться в труднодоступные места полировки, обеспечивая надежную фиксацию шлифовальной головки на инструменте.

Наше підприємство освоїло виробництво тарілчастих фетрових кругів

Фетрові круги на тарілці – різновид абразивного інструменту. Як і більшість фетрових кругів, вони використовуються для фінішного полірування готових виробів. Можуть застосовуватися як самостійно, так і з використанням спеціальної полірувальної пасти. Особливістю даного круга є виконання його на стеклопластиковій тарілці, що часто зустрічається на таких виробах як КЛТ. Робочою поверхнею тарілчастого фетрового круга є площина. На відміну від круга на липучці, даному виробу не потрібна підкладка, а тарілка гарантує більшу кількість циклів зняття-встановлення. Такий круг витримує більше зусилля на притиск.

Робочий діаметр круга становить 125мм, товщина 10мм або 20мм, посадковий розмір 22.23мм, щільність фетру 0.5г/мм3. Максимально-рекомендована швидкість приблизно 10м/с обумовлена ​​зльотом пасти з поверхні круга. Максимальна швидкість обертання становить 3000об/хв.

В якості абразивного матеріалу ми використовуємо найкращий фетр з австралійської вовни, який гарантовано має високу щільність і високу чистоту очищення від домішок. Сам фетр може розміщуватися на тарілці смужками з перекриттям по типу КЛТ або цільним кругом. На нашу думку, круги, виконані смужками, менш зручні в роботі, хоча і гарантують більше знімання матеріалу. Вони менш стабільні якщо необхідно отримати дзеркальну поверхню, мають складну структуру, і відповідно, менш надійні. Але, з точки зору витрачання матеріалу, такі круги більш економічні, тому що виробляються з відходів виробництва. Більш докладно про фетрові круги ви можете прочитати в присвяченій їм статті.

Войлочные круги на тарелке - разновидность абразивного инструмента. Как и большинство войлочных кругов, они служат для финишной полировки готовых изделий. Могут применяться как самостоятельно, так и с использованием специальной полировальной пасты. Особенностью данного круга является выполнение его на стеклопластиковой тарелке, часто встречаемой на таких изделиях как КЛТ. Рабочей поверхностью тарельчатого войлочного круга является плоскость. В отличие от круга на липучке, данному изделию не требуется подложка, а тарелка гарантирует большее колличество циклов снятие-установка. Такой круг выдерживает большее усилие на прижим.

Рабочий диаметр круга составляет 125мм, толщина 10мм или 20мм, посадочный размер 22.23мм, плотность войлока 0.5г/мм3. Максимально-рекомендуемая скорость порядка 10м/с обусловлена слетом пасты с поверхности круга. Максимальная скорость вращения составляет 3000об/мин.

В качестве абразивного материала мы используем лучший войлок из австралийской шерсти, который гарантировано имеет высокую плотность и высокую чистоту очистки от различных примесей. Сам войлок может размещаться на тарелке полосками с перекрытием по типу КЛТ или цельным кругом. По нашему мнению, круги, выполненные полосками, менее удобны в работе, хотя и гарантируют больший съем материала. Они менее стабильны если необходимо получить зеркальную поверхность, имеют сложную структуру, соответственно, менее надежны. Но с точки расходования материала они более экономичны т.к. производятся из отходов производства. Более подробно о войлочных кругах вы можете прочитать в посвященной им статье.

Технологія оклеювання Velcro на фетр та нетканий матеріал

Нашою компанією була розроблена технологія оклеювання Velcro (Велкро) на фетр (войлок, повсть) та нетканий матеріал. Velcro – це матеріал, що дозволяє швидко міняти витратний інструмент. На його базі створено різноманітні швидкозмінні вироби, основу яких складає з’єднання петля-гачок (в побуті називається “липучка”). Особливу популярність даний матеріал отримав в текстильній промисловості і при виробництві швидкозмінних абразивних кругів.

Важливим елементом таких виробів є сполучний клей, до якого пред’являються високі вимоги. Він повинен витримувати високе навантаження на розрив, а також, володіти високою термічною стійкістю до нагріву абразивного інструменту в процесі роботи. Основу нашого клеючого шару складають акрилові розчини, спеціально розроблені для цих цілей.

Фінішне шліфування – дуже складний процес, що вимагає використання виключно високоякісних матеріалів. Такі матеріали дозволять не тільки отримати високу чистоту поверхні, але й значно скорочують час роботи. Наші фетрові круги з липучкою міцно фіксуються та дозволяють максимально швидко змінювати абразивний інструмент в процесі роботи. Завдяки цьому ви отримуєте дзеркальну поверхню з неперевершеною чистотою!