Полірувальні головки з натурального фетру

Наша компанія освоїла виробництво високоякісних фетрових шліфувальних полірувальних головок. Головки мають зовнішній діаметр 32мм, висоту 20мм і закріплені на довгому анодованому стрижні довжиною 70мм.

Наші полірувальні головки характеризуються високою якістю застосовуваного матеріалу і широким спектром застосування. Так, полірувальна голівка із застосуванням спеціальної полірувальної пасти дозволяє отримати дзеркальну поверхню, яка не може бути отримана іншими видами полірувального інструменту. Наприклад, всередині отвору або невеликого діаметру труби, в місці стикування профільних матеріалів.

Основною особливістю високих результатів полірування є високощільний фетр, вироблений з високою глибиною очищення від більш щільних видів вовни та сторонніх предметів. Висока щільність фетру не єдина особливість, яка вигідно відрізняє наші шліфувальні полірувальні головки від конкурентів. Щільність фетру рівномірна при будь-якій глибині всередині структури матеріалу.

Важливим параметром, що дозволяє якісно обробити поверхню, є швидкість обертання головки – вона не повинна перевищувати 10м/с. При більш високій швидкості полірувальна паста не може втриматися на поверхні головки і це буде вести до перевитрати пасти, горіння поверхні головки, нерівномірності полірування і “артефактам” на оброблюваному матеріалі.

Головки доцільно застосовувати при невеликих площах обробки зі складним рельєфом. Для великих поверхонь полірування рекомендується використовувати полірувальні круги більшого діаметру і, відповідно, більшою поверхнею контакту.

На додаток можна сказати, що конструкція полірувальної фетрової головки дозволяє працювати як торцем, так і площиною, а довгий штифт дозволяє дістатися у важкодоступні місця полірування, забезпечуючи надійну фіксацію шліфувальної головки на інструменті.

Наша компания освоила производство высококачественных войлочных шлифовальных полировальных головок. Головки имеют внешний диаметр 32мм, высоту 20мм и закреплены на длинном анодированном стержне длинной 70мм.

Наши полировальные головки характеризуются высоким качеством применяемого материала и широким спектром применения. Так, полировальная головка с применением специальной полировальной пасты позволяет получить зеркальную поверхность, которая не может быть получена другими видами полировального инструмента. К примеру, внутри отверстия или небольшого диаметра трубы, в месте состыковки профильных материалов.

Основной особенностью высоких результатов полировки является высокоплотный войлок, производимый с высокой глубиной очистки от более плотных видов шерсти и сторонних предметов. Высокая плотность войлока не единственная особенность, которая выгодно отличает наши шлифовальные полировальные головки от конкурентов. Плотность войлока равномерна при любой глубине внутри структуры материала.

Важным параметром, позволяющим качественно обработать поверхность, является скорость вращения головки - она не должна превышать 10м/с. При более высокой скорости полировальная паста не может удержаться на поверхности головки и это будет вести к перерасходу пасты, горению поверхности головки, неравномерности полировки и "артефактам" на обрабатываемом материале.

Головки целесообразно применять при небольших площадях обработки со сложным рельефом. Для больших поверхностей полировки рекомендуется использовать полировальные круги большего диаметра и, соответственно, большей поверхностью контакта.

В дополнение можно сказать, что конструкция полировальной войлочной головки позволяет работать как торцом, так и плоскостью, а длинный штифт позволяет добраться в труднодоступные места полировки, обеспечивая надежную фиксацию шлифовальной головки на инструменте.

Написати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.